Samarbejde mellem forældre og Himmelev

Som forældre er man altid velkommen til at ringe til barnets lærer eller pædagog.

Vi afholder regelmæssige møder, hvor forældre deltager sammen med lærer, pædagog og socialrådgiver.

Forældre har også mulighed for at drøfte barnets udvikling med en af Himmelevs psykologer.

En gang om året afholdes handleplansmøde, hvor forældre og forvaltning mødes med personale fra Himmelev for at drøfte barnets udvikling i det forgangne år og for at sætte arbejdsmål for det kommende år.

Barnet har mulighed for at deltage i handleplansmøde og forældresamtaler, hvor det skønnes relevant.

Læs vores bruger og pårørende politik her

Klager over Himmelevs tilbud kan rettes til forstander Kirsten Skaue. Der kan også klages til Region Sjælland - Socialafdelingen. Klagevejledning kan læses her

Forældre har ret til at klage over utilsigtede hændelser til Styrelsen for Patientsikkerhed. Forældre kan klage via Styrelsens database www.dpsd.dk. Klagen skal indgives snarest muligt efter, at man som forælder er blevet opmærksom på den utilsigtede hændelse.

Sidst opdateret 24.09.2018