Samarbejde mellem forældre og Himmelev

Som forældre er man altid velkommen til at ringe til barnets lærer eller pædagog.

Vi afholder regelmæssige møder, hvor forældre deltager sammen med lærer, pædagog og socialrådgiver.

Forældre har også mulighed for at drøfte barnets udvikling med en af ​​Himmelevs psykologer.

En gang om året afholdes handleplansmøde, hvor forældre og forvaltning mødes med personale fra Himmelev for at drøfte barnets udvikling i det forgangsår og for at sætte arbejdsmål for det kommende år.

Barnet har mulighed for at deltage i handleplansmøde og forældresamtaler, hvor det er relevant.

Læs vores bruger- og pårørendepolitik her

Klager over Himmelevs tilbud kan rettes til forstander Jesper Thor Olsen. Der kan også klages til Region Sjælland - Socialafdelingen. Klagevejledning kan læses her

Forældre har ret til klage over utilsigtede hændelser til Styrelsen for Patientsikkerhed. Forældre kan Klage via Styrelsens database www.dpsd.dk . Klagen skal indgive snarest mulig efter, at man som forælder er blevet opmærksom på den udilsigtede hændelse.

Sidst opdateret 07.01.2022