Skole

Skolen på Himmelev holder til i nybyggede skolebygninger. Her findes veludstyrede faglokaler til fysik/kemi undervisning, hjemkundskab og sløjd. Vi har vores egen idrætssal og et snoozelrum.

Skolen har 22 pladser og tilbyder undervisning fra børnehaveklasse til 10. klasse.

Skoledagen foregår i små overskuelige klassestørrelser, hvor undervisningen tilpasses den enkelte elev. Lærerne har mange års erfaring i at undervise børn med autismespektrumforstyrrelser og deltager kontinuert i efteruddannelse.

Vi udarbejder elevplaner for alle eleverne. Nogle af vores elever undervises på lokale folkeskoler i enkelte fag.

Elever i 8. og 9. klasse har kontakt med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i lighed med elever i almenskolen.

Undervisningen tilbydes indenfor folkeskolelovens rammer. Der er eksternt tilsyn med skolen (se tilsynsrapporter her).

Vi samarbejder med den kommunale PPR omkring talepædagogiske og skolepsykologisk bistand.

 

Sidst opdateret 18.08.2014