Ydelser til familier og professionelle udenfor Himmelev

Himmelev tilbyder skolegang, støtte og rådgivning til børn og familier indenfor autismeområdet. Vi tilbyder også supervision og konsultation til professionelle.

Himmelev behandlingstilbud er sammen med Autisme Center Vestsjælland og Autismecenter Storstrøm og udvalgt til projektet: ”Behov for at arbejde med andre former for specialisering” i Region Sjælland. Ydelseskataloget er et resultat af projektet og blev igangsat af styregruppen for rammeaftalen i Region Sjælland i 2017. Projektet er en naturlig fortsættelse af arbejdet med at gøre de specialiserede tilbuds ekspertviden og ydelser mere tilgængelige. Herunder også at styrke dialogen mellem bestillere og udførere på det specialiserede socialområde i Region Sjælland. Formålet er at udvikle fleksible og målrettede enkeltydelser som et alternativ til et køb af en hel plads.


Afsættet er autismeområdet, da det er et område, som alle kommuner beskæftiger sig med. Det har vist sig, at kommunernes opgaveløsning på autismeområdet potentielt set kan styrkes ved mulighed for at tilkøbe enkeltydelser fra et specialiseret tilbud.

Det kan være:

  • Enkeltydelser, der ellers typisk vil indgå i en samlet ydelse
  • Rådgivning, undervisning og supervision til familie og fagpersoner
  • Særlige tiltag som specialiseret støtte, udførsel af tests og aflastning til voksne

Ydelseskataloget rummer en oversigt over tilbud til børn, familier og professionelle, som udbydes af de tre institutioner. Ydelseskataloget kan læses her

Sidst opdateret 12.09.2018