Behandlingstilgang - beskrivelse

På Himmelev er der en tæt sammenhæng mellem den opgave, vi skal løse, vores værdigrundlag og de teorier og metoder, vi anvender. Behandlingstilgangen på Himmelev består derfor af et integrerende blik på sammenhængen mellem kerneopgave, værdier, teorier og metoder.

I det praktiske arbejde på Himmelev yder alle ansatte en indsats i forhold til kerneopgaven. Når et barn undervises, når maden serveres, når vagtplaner lægges vil måden det bliver gjort på trække på særlige værdier, teorier og metoder. På den måde vil kerneopgave, værdier, teorier og metoder være til stede i alle dagligdags aktiviteter på Himmelev.

I dette papir er hver enkelt cirkel i behandlingstilgangsmodellen beskrevet hver for sig, men den endelige integrering ligger i det daglige arbejde for os medarbejdere.

Behandlingstilgangen findes her i en uddybet beskrivelse (åbner i nyt vindue)

Den pædagogiske mixerpult er et refleksionsredskab udviklet på Himmelev. Den "pædagogiske mixerpult" anvendes i planlægningen af behandlingsarbejdet med enkelte børn. Modellen anskueliggør hvordan rammer, relationer og kommunikation omkring barnet kan indrettes, så de har den tilpasse forenklingsgrad.

Sidst opdateret 19.09.2022