Pædagogisk mixerpult

På Himmelev anvender vi et refleksionsværktøj, vi kalder "Den pædagogiske mixerpult". Ved hjælp af dette redskab kan vi kortlægge væsentlige faktorer i barnets liv, som øver indflydelse på, hvordan barnet kan trives,udvikle og lære i konkrete situationer. Redskabet bakker op om vores værdier og pædagogiske tilgang om "vi retter på omgivelser - ikke på barnet". 

Ved at kortlægge væsentlige faktorer i barnets miljø og ved at bruge mixerpulten til at få overblik over faktorernes samspil, kan personalet omkring barnet justere på indtrykkene indtil den rette klang, eller det mest optimale miljø, bliver stillet til rådighed for barnet. Vi har valgt mixerpultmetaforen for at indfange det dynamiske i tilrettelæggelsen af miljø: når vi justerer på én af knapperne i miljøet, skal vi også justere på andre, for stadig at ramme den rette klang for barnet. Eller med andre ord for at skabe det tilpas forenklede miljø, som hvert enkelt barn kan udvikle sig i.

Himmelev har udgivet en artikel om tilpas forenkling og refleksionsredskabet "Den pædagogiske mixerpult" i tidsskriftet socialudvikling. Artiklen kan læses her.

Vi har også konstrueret en mixerpultskabelon, som kan downloades og frit benyttes til tilrettelæggelse af udviklingsfremmende miljøet for børn og voksne. Her findes både et eksempel på en udfyldt skabelon og så en skabelon til egen udfyldelse.

Sidst opdateret 28.06.2017