Susan Hart på Himmelev

Næste foredrag i serien om HJERNEN er Susan Hart, som kommer til Himmelev mandag d. 22 maj kl. 13.00 – 16.00 med sandwich fra kl. 12.30.

Susan Hart vil fortælle om de neuroaffektive processer, der er centrale for følelseslivet og personlighedsdannelsen, og hvordan hjernen har behov for hensigtsmæssig følelsesmæssig stimulation, for at støtte personlighedsudvikling og selvreguleringskompetancer. I sit oplæg vil cand. psych. Susan Hart indføre os i, hvordan sociale relationer og samhørighedsbånd, er væsentlige i forhold til udviklingen af emotionelle kompetencer. Hun vil tage udgangspunkt i neuroaffektiv udviklingspsykologi, bl.a. ud fra teorier om spejlneuroner og affektiv afstemning. Hun vil ligeledes give en neuroaffektiv forståelse af de følelsesmæssige vanskeligheder, der er forbundet med autismespektrumforstyrrelse, men også de potentielle ressourcer, der kan arbejdes med, for at støtte udviklingen af følelsesmæssige bånd og personlighedsudvikling, fx gennem Theraplay. Hun vil afslutte sin gennemgang med, hvordan man kan relatere denne viden i det daglige arbejde med mennesker indenfor det autistiske spektrum.

Læs om Himmelevs temadage her

Tilmelding: Tilmelding kan ske ved henvendelse til sekretær Yvonne Jørgensen på mail ymj@regionsjaelland.dk eller telefon 47 32 95 00

Sidst opdateret 12.11.2020