Metodeudvikling

Som regional specialinstitution er vi dedikeret til at bidrage til metodeudvikling indenfor autismeområdet.

Himmelev deltager i metodeudviklings- og forskningsprojekt om narrativ pædagogik. Projektet strækker sig fra juni 2017 til december 2019. Projektet er ledet af Ålborg Universitet.

Vi har samarbejdet med den anerkendte speach therapist Gina Davies fra England om attentionbuildingskills programmer. Gina Davies filosofi er, at vi skal gøre os fortjent til børn og unges opmærksomhed med undervisningsmaterialer og underviserattituder, der er uimodståeligt indbydende. Herigennem trænes børn og unge med autismespektrumforstyrrelser i at holde opmærksomheden på noget fælles og på en dagsorden, som er sat af en anden end barnet. Dette er nemlig en forudsætning for at barnet kan lære og deltage i det samfundsmæssige liv. Se Gina Davies hjemmeside her.

Vi har beskrevet en model for vores pædagogiske arbejde med overskriften den pædagogiske mixerpult - tilpas forenkling. Modellen er beskrevet i en artikel i tidsskriftet Social Udvikling 2014. Artiklen kan læses her.

Vores arbejde med at oprette og drive særforanstaltninger er beskrevet i pjecen Himmelevmodellen - et tilpas forenklet miljø. Etablering og metode i særforanstaltning.

Vi afholder temadage for fagfolk i kommuner og regioner med relevans for vores målgruppe. Se aktuelle temadage her.

Sidst opdateret 19.09.2022