Temadage

Himmelev arrangerer temaeftermiddage for forældre og fagfolk indenfor autismeområdet. Vi bestræber os på at finde aktuelle emner, der på forskellig vis berører vores område. Temadagene er velbesøgte og inspirerende. Fra den seneste vinterworkshop om skolevægring har vi blandt andre fået følgende feedback på vores spørgsmål om:

Hvad er det vigtigste, du tager med fra i dag?:

  • Vigtigheden af at møde mennesker, dér hvor de er
  • Fin gennemgang af autismeproblematikker og behandlingsmetoder
  • Tålmodighed, vedholdenhed, ny viden
  • De praktiske måder at arbejde med børn, der har modstand på at deltage i fællesskaber
  • Gode redskaber og tanker om blandt andet den rette afstemning

Var det brugbart?

  • Ja meget....Ja helt sikkert....Yderst inspirerende.....Meget

 

I dette års temadagsrække er det Himmelevs egne psykologer, der står for de faglige oplæg. Oplæggene er baseret på det daglige behandlingsarbejde på Himmelev samt de forskningsprojekter, Himmelev indgår i. Temaerne er:

  • skolevægring 17. januar 2019 kl. 14-16
  • narrativt inspireret social- og specialpædagogik 21. februar 2019 kl. 14-16
  • legetræning 7. marts 2019 kl. 14-16

Vi håber, at mange har lyst til at deltage. Workshoppene er gratis og der er tilmeldingsfrist en uge før hver workshop til sekretær Yvonne Jørgensen på ymj@regionsjaelland.dk eller telefon 47329500

 

Tryk her eller på invitationen for at downloade i printvenligt format.

 

Anne Skov fortalte om autisme set indefra med udgangspunkt i sine egne og erfaringer 29.01.19

Anne vil med udgangspunkt i de grundlæggende kerneområder indenfor autisme bl.a. fortælle om kommunikation, de eksekutive funktioner, det sociale, og hvorfor det er vigtigt at have fokus på styrkerne og det, der lykkes.  Derudover vil hun med praktiske eksempler fra hverdagen komme ind på sanserne, stress, angst og nedsmeltninger og ikke mindst hvordan man med forskellige strategier kan gøre hverdagen lidt nemmere. 

Anne blev som voksen diagnosticeret med Aspergers Syndrom og ADHD. Hun er mor til en søn og datter med samme diagnoser og har en stor interesse i autisme.

Hun står bag Overlevelsesguiden og er formand for foreningen A-Team. Hun medvirkede desuden i DR’s programmer “De skjulte talenter”.

 

Susan Hart holdt oplæg på Himmelev 22.05.17

Susan Hart vil fortælle om de neuroaffektive processer, der er centrale for følelseslivet og personlighedsdannelsen, og hvordan hjernen har behov for hensigtsmæssig følelsesmæssig stimulation, for at støtte personlighedsudvikling og selvreguleringskompetancer. I sit oplæg vil cand. psych. Susan Hart indføre os i, hvordan sociale relationer og samhørighedsbånd, er væsentlige i forhold til udviklingen af emotionelle kompetencer. Hun vil tage udgangspunkt i neuroaffektiv udviklingspsykologi, bl.a. ud fra teorier om spejlneuroner og affektiv afstemning. Hun vil ligeledes give en neuroaffektiv forståelse af de følelsesmæssige vanskeligheder, der er forbundet med autismespektrumforstyrrelse, men også de potentielle ressourcer, der kan arbejdes med, for at støtte udviklingen af følelsesmæssige bånd og personlighedsudvikling, fx gennem Theraplay. Hun vil afslutte sin gennemgang med, hvordan man kan relatere denne viden i det daglige arbejde med mennesker indenfor det autistiske spektrum.

Peter Vuust, besøge Himmelev 28.10.16, hvor han fortalte, sang og spillede om musikkens betydning for hjernens udvikling

Hjerneforskeren og jazzmusikeren, professor Peter Vuust står i spidsen for det danske grundforskningscenter "Center for Music in the Brain", der arbejder med at afdække og blive kloge på de processer, musisk aktivitet sætter i gang i den menneskelige hjerne - og hvordan denne viden kan bidrage til vores forståelse af de fundamentale principper for hjernens funktioner i det hele taget. Forskningen forventes at give en bedre forståelse af, hvordan hjernen ændrer sig, når vi lærer noget nyt. Det er vigtig viden, der kan give nye veje at gå, for eksempel i forhold til rehabilitering, smertebehandling og for, hvordan man hjælper mennesker med autisme og ADHD.

 

Umahro Cadogan holdt oplæg 2.12.16 om madens betydning for hjernen.

Mad og ernæring påvirker ikke blot vores fysiske ve og vel på godt og ondt, men også hjernen og sindet. Derfor er det nærliggende at tænke mad og ernæring, når det kommer til adfærds-, udviklings- og indlæringsforstyrrelser. Både fordi mange der døjer med disse samtidig spiser mindre sundt eller meget usundt og fordi, der muligvis også ligger nogle behandlingsredskaber i maden og ernæringen. Ikke som erstatning for alle de andre interventioner, der allerede bruges, men som yderligere støtteredskaber. Lær mere om hvordan mad og ernæring påvirker hjernen og sindet på godt og ondt.

 

Plakaten fra dette års foredrag kan ses her.

 

 

 

Materiale fra foredragsrækken i 2014
Første foredrag var fredag 10. oktober 2014 med erhvervspsykolog Maja Loua Haslebo, der talte om organisatorisk medlemskab og fokus på kerneopgaven. 

Andet foredrag var med psykolog Bo Hejlskov Elvén, der talte om principper for konflikt-forståelse og håndtering fredag 28. november

Tredje foredrag havde direktør i konsulentvirksomheden Dogmekompagniet Anders Seneca på programmet. Det foregik 27. februar og emnet var Kend din kerneopgave. Anders Seneca har sendt os sine slides og denne hilsen: "Det var det var en god oplevelse af bidrage til jeres arrangement. Dejligt var det at opleve deltagernes engagement og interesse for pointerne".

Fjerde og sidste foredrag i rækken holdes var 8. maj med psykiater Ole Sylvester Jørgensen, der fortalte om psykiatriske perspektiver på autismespektrumforstyrrelser og OCD. Slides fra Ole Sylvester Jørgensen kan ses her

 

 

 

 

Sidst opdateret 26.08.2020