Værdier og levede værdier

Himmelevs værdier er:
Individuelle hensyn
Nærvær
Tillid
Ansvarlighed
Anerkendelse

I hverdagen viser de sig ved det vi kalder de levede værdier:
Vi sætter barnet i centrum
Vi skaber et tilpas forenklet miljø
Vi retter på omgivelserne ikke på barnet
Vi stiller os til rådighed for barnets udvikling
Vi gør os fortjent til barnets opmærksomhed
Vi skaber samarbejde og tillidsfulde relationer
Vi allierer os med barnet imod problemet
Vi ved, alle gør det bedste, de kan
Vi fortæller foretrukne fortællinger
Vi ser problemet som problemet
Vi ser og anerkender initiativer
Vi ser mennesket som aktivt handlende i eget liv 

Sidst opdateret 26.08.2020