Himmelevs pædagogiske metoder/Himmelevmodellen

Himmelev er optaget af at skræddersy tilbuddet så hvert enkelt barn tilbydes rammer, der er så udviklingsfremmende som muligt. Vi tilbyder børnene et miljø der er så tilpas forenklet, så børnene bliver stimuleret lige akkurat så meget, at de kan udvikle sig. For barnet viser det sig som forenkling - for os medarbejdere er det en meget kompleks faglig afvejning.

Vi benytter os af gængse kognitive metoder indenfor autismeområdet. Med metoder som f.eks. boardmaker, tegn til tale m.m. sikres en forudsigelig og visuelt understøttet struktur for barnets dagligdag.

Vi arbejder målrettet og behandlingsorienteret med relationerne mellem barnet og den voksne. Det gør vi bl.a. ved at inddrage marte meo metoden til hele tiden at skærpe vores fokus på barnets initiativer til kontakt og den voksnes konstruktive svar på disse.

Vi arbejder også med den narrative metode. Her benytter vi os af at arbejde systematisk med de fortællinger, barnet selv og de voksne fortæller om barnet. Ved at have fokus på de færdigheder barnet praktiserer i hverdagen, kan der skabes alternative fortællinger om børnene – historier om børn med færdigheder, intentioner, drømme og håb – samtidig med at de også er ramt af autisme. Sådanne fortællinger kan nogen gange være svære at få fat i, hvis problemer har fyldt meget i børns og forældres liv.

Målene for hvert enkelt barns behandlingsarbejde aftales i samarbejde med forældre og kommune. Himmelev holder interne behandlingsmøder, der sikrer systematisk og tværfaglig opfølgning og evaluering af behandlingsarbejdet.

Vi vægter skriftlighed og dokumentation i forhold til behandlingsarbejdet højt – både i dagligdagen, hvor der føres daglige observationsrapporter af lærere og pædagoger og i årlige statusbeskrivelser til forældre og kommunal sagsbehandler.

Sidst opdateret 01.04.2022