Høj faglighed

På Himmelev sætter vi faglighed højt. Vi ansætter primært uddannet personale i faste stillinger og tilbyder både intern og ekstern efteruddannelse indenfor autismeområdet.

Alle medarbejdere deltager i det systematiske tværfaglige behandlingsarbejde omkring børnene og de unge. Det betyder bl.a., at vi stiller store krav i forhold til observationer, skriftlighed og mødedeltagelse.

Nyansatte medarbejdere bliver en del af et introduktionsforløb med intern undervisning i Himmelevs metoder og procedurer. Hver nyansat tilknyttes en mentor, som bakker den nye op i sin ansættelse.

Som medarbejder på Himmelev er det muligt at deltage i forsknings- og udviklingsprojekter. Seneste eksempler på projekter har været et forskningssamarbejde med RUC om sundhedsfremmende pædagogik, et udviklingsprojekt i samarbejde med Center for Konflikthåndtering og et års uddannelse for alle medarbejdere i den narrative metode.

Himmelev er en del af et tværinstitutionelt netværk med Marjatta og Sigrid Undset skolen, hvor der drøftes praksisudvikling i et sundhedsfremmende perspektiv.

En mindre gruppe lærere og pædagoger er uddannede marte meo terapeuter og forestår marte meo forløb på institutionen.

Pædagoger og lærere deltager i intern gruppesupervision.

 

Sidst opdateret 03.01.2018