Personale

Himmelev modtager børn og unge med autismespektrumforstyrrelser, ofte med andre tilgrænsende psykiatriske diagnoser, fx svære opmærksomhedsforstyrrelser. Nogle børn er præget af angstsymptomer. Enkelte har epilepsi.

Nogle af børnene er præget af mental retardering og kan have brug for hjælp til f.eks. hygiejne, mens andre er normalt begavede.

På Himmelev er det vores opgave at tilrettelægge og vedligeholde et lærings-, pædagogisk og behandlingsmæssigt miljø, så børn og unge med autismespektrumforstyrrelser trives og udviklet sig.

Da Himmelev både har boliger, skole og dagtilbud består personalegruppen af ​​mange forskellige fagligheder såsom; pædagoger, lærere, medhjælpere, pædagogiske assistenter og social- og sundhedsassistenter. Himmelev har egne psykologer og socialrådgivere, som indgår i det daglige samarbejde. Administrativt personale og teknisk personale, kok og rengøringspersonale sørger for, at det daglige, praktiske fundament omkring børn og personale fungerer.

Himmelev er en institution under socialområdet i Region Sjælland.

 

Ledige stillinger:

Der er pt ingen ledige stillinger. Du er dog altid velkommen til at kontakte eller sende uopfordret ansøgning til personaleledere eller til Himmelev@regionsjaelland.dk

 

 

 

Sidst opdateret 11.08.2022