Personale

Himmelev modtager børn og unge med autismespektrumforstyrrelser, ofte med andre tilgrænsende psykiatriske diagnoser, eksempelvis svære opmærksomhedsforstyrrelser. Nogle børn er præget af angstsymptomer. Enkelte har epilepsi.

Nogle af børnene er præget af mental retardering og kan have brug for hjælp til f.eks. hygiejne, mens andre er normalt begavede.

På Himmelev er det vores opgave at tilrettelægge og vedligeholde et lærings-, pædagogisk og behandlingsmæssigt miljø, så børn og unge med autismespektrumforstyrrelser trives og udvikler sig.

Til at varetage denne opgave er vi en tværfagligt sammensat personalegruppe bestående af ledelsesteam, pædagoger, lærere, social- og sundhedsassistenter, socialrådgiver, psykologer, sekretær, kok, rengøringspersonale og pedeller.

Himmelev er en institution under socialområdet i Region Sjælland.

Sidst opdateret 12.04.2021