Forældre

Himmelev er et varmt og professionelt behandlingsmiljø for børn og unge med autismespektrumforstyrrelser.

Vi tilbyder både døgnbehandling og dagbehandling med intern skole. Himmelev har åbent alle dage, hele året.

Vi har aflastningstilbud til børn i dagbehandling.

Det er muligt at bo på Himmelev og gå i folkeskole eller privatskole.

Alle ansatte på Himmelev har enten intern eller ekstern efteruddannelse indenfor autismeområdet.

Internt på Himmelev findes et tæt tværfagligt samarbejde mellem lærere, pædagoger, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeut, socialrådgiver og psykologer. Vi samarbejder med kommunal PPR og UU vejleder. Vi har tilknyttet psykiatrisk konsulentbistand.

I Region Sjælland har vi adgang til juridisk ekspertise.

Himmelevs tilbud er beskrevet i overordnede linier i en lille pjece, som kan downloades her.

Sidst opdateret 11.08.2022