Kommune

Himmelev lægger vægt på både tradition og fornyelse. Vi tilbyder et højt specialiseret fagligt miljø med individuelt skræddersyede løsning til børn og unge med autismespektrumforstyrrelser.

Himmelev tilbyder både døgnbehandling, dagbehandling, aflastning og særforanstaltning. Himmelev har intern skole med veludstyrede faglokaler.

Himmelev er en §67 institution under lov om Social Service og hører under socialområdet i Region Sjælland. 

Bred tværfaglighed samlet ét sted
Medarbejderstaben på Himmelev er bredt sammensat af ledere, pædagoger, lærere, social- og sundhedsassistenter, administrativt og praktisk personale, psykologer og socialrådgiver og fysioterapeut og psykiater. Barnet er på den måde hele tiden omgivet af et tæt samarbejdende tværfagligt team. Der kan hurtigt trækkes på mange forskellige kompetencer internt i huset.

Eksternt samarbejder vi med lokal PPR og med Region Sjællands juridiske og pædagogiske konsulenter. Vi samarbejder med eventuelle lokale professionelle tilknyttet barnet, som f.eks. egen læge, diætist, relevante terapeuter og andre. 

 

Sidst opdateret 08.05.2015