Kommune

Himmelev lægger vægt på både tradition og fornyelse. Vi tilbyder et højt specialiseret fagligt miljø med individuel skræddersyede løsning til børn og unge med autismespektrumforstyrrelser.

Himmelev tilbyder både døgnbehandling, dagbehandling, aflastning og særforanstaltning. Himmelev har intern skole med veludstyrede faglokaler.

Himmelev er en §67 institution under lov om Social Service og hører under socialområdet i Region Sjælland. 

Bred tværfaglighed samlet ét sted
Medarbejderstaben på Himmelev er bredt sammensat af ledere, pædagoger, lærere, social- og sundhedsassistenter, administrativt og praktisk personale, psykolog og socialrådgiver og fysioterapeut og psykiater. Barnet er på den måde hele tiden omgivet af et tæt samarbejde med tværfagligt hold. Der kan hurtigt trækkes på mange forskellige kompetencer internt i huset.

Eksternt samarbejder vi med lokal PPR og med Region Sjællands juridiske og pædagogiske konsulenter. Vi samarbejder med eventuel lokal professionel tilknyttet barnet, som f.eks. egen læge, diætist, relevant terapeuter og andre. Vi samarbejder også med det lokale foreningsliv.

 

Sidst opdateret 26.09.2022