Om Himmelev

Himmelev er Region Sjællands døgn- og dagtilbud til børn og unge med autismespektrumforstyrrelser.

På Himmelev arbejder vi målrettet for at ruste børnene til at tage aktivt del i deres eget liv og i samfundslivet.

Behandlingstilgangen er bygget op omkring at tilrettelægge tilpasse udviklingsmuligheder, så børn lærer, udvikles og trives. Vi har fokus på hver enkelt barn og tilrettelægger i fællesskab med forældre og kommune og individuel behandlingsplan for barnet.

Vi tilbyder et sammenhængende behandlingstilbud, hvor skole og bodel samarbejder tværfagligt ud fra behandlingsplanen. Vi har egne interne psykologer og fysioterapeutiske og eksternt tilknyttede psykiater.

Himmelev tilbyder både dagbehandling og døgnbehandling med intern skole. Der er mulighed for aflastning til børn i dagbehandling.

I sommeren 2010 flyttede Himmelev Behandlingshjem til Hvalsø og er nu placeret i naturskønne omgivelser få minutter fra Bistrup skovene i Hvalsø. Institutioner er opført med seperat boligområde, skole og aktivitetsområde. Hvalsø er en hyggelig stationsby med gode offentlige transportforbindelser. I Hvalsø findes skole, indkøbsmuligheder, bibliotek og biograf. Hvalsø har et aktivt foreningsliv. De børn på Himmelev, som har glæde af aktiviteter uden for institutioner, støttes i deltage i aktiviteter eller skolegang i lokalområdet. 

Sidst opdateret 13.04.2021