Effekt/Evaluering

Mange af børnene på Himmelev kommer fra situationer, hvor de har oplevet sig under stort pres. På trods af det voldsomme i at skulle flytte for manges vedkommende både bolig og skole, oplever de fleste børn på Himmelev en ret umiddelbar lettelse ved at komme til et sted, hvor der er forståelse for deres vanskeligheder og mulighed for at imødekomme deres behov. Vi har børn der kom fra at sidde i badekarret det meste døgnet til at få et velfungerende hverdagsliv. Børn der har haft svært ved at få et liv til at hænge sammen. Læs interview med tidligere Himmelev elev her.

 

Vi har gode behandlingsmæssige resultater. Børnenes udgangspunkter er meget forskellige, så det er vanskeligt at lave en kvantitativ opgørelse over effekten af behandlingsindsatsen. De gode resultater viser sig f.eks. ved

-       Reduktion i medicinering

-       Erhvervelse af sociale og livsdueligheds færdigheder - øgede handlekompetencer

-       Reduktion i autismens indflydelse på barnets liv

-       Færre magtanvendelser

-       Skolefaglige præstationer

-       Deltagelse i aktiviteter indenfor og udenfor institutionen

 

Himmelevs journalsystem er tilpasset det kommunale ICS system, så de to journalsystemer kan samarbejde.

Vi anvender samme terminologi, som de kommunale systemer i forhold til mål, delmål og evaluering.

Sidst opdateret 03.07.2014