Takster

Takster 

Himmelev Behandlingstilbud har differentieret takster, der tydeligt beskriver børnenes støtte- og behandlingsbehov. Takstplaceringen foregår ved forhandling mellem anbringende kommune og Himmelev typisk ved barnets indskrivning, men kan også foregå senere i forløbet.

Døgnplacering i henhold til Serviceloven §52.3.7:

Takst 0 lav til moderat støtte

Takst 1 omfattende støtte

Takst 2 meget omfattende støtte

Behandling til barnet i Serviceloven §52.3.3:

Takst 0 Denne bevilling er altid sammenkædet med:

Skole iht Folkeskoleloven §20.2

Takst 0 lav til moderat støtte

Takst 1 meget omfattende støtte

 

 

 Takster for 2021

Døgn

Måned

År

Institutionsnummer

 

Døgnophold i.h.t. Serviceloven §66

 

3.786,-

114.842,-

1.378.104,-

3002

Døgnophold i.h.t. Serviceloven §107

3.786,-

114.842,-

1.378.104,-

 

3005

 

 

Døgnophold i.h.t. Serviceloven takst 1

 

5.488,-

 

166.469,33

 

1.997.632,-

 

3009

 

Døgnophold i.h.t. Serviceloven takst 2

6.224,-

188.794,67

 

2.265.536,-

 

3010

Særligt Klubtilbud i.h.t. Serviceloven §36/

Behandling i.h.t. Serviceloven §52.3.3

 

1.011,-

30.667,-

  

368.004,-

 

3004

Undervisning i.h.t. Folkeskoleloven §20

899,-

27.269,67

 

327.236,-

 

3001

 

Undervisning i.h.t. Folkeskoleloven takst 1 

 

2.152,-

 

65.277,33

 

783.328

 

 

3008

 

 

Aflastning i.h.t. §52.3.5

 

5.573,-

 

 

 

 

Aflastning i.h.t. §52.3.5 takst 1

 

7.811,-

 

 

 

 

Aflastning i.h.t. §52.3.5. takst 2

 

9.081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionsnummer

Tillægsydelse boligen

3004

Tillægsydelse skolen

3007

Enkeltydelser med og uden cpr. nr.

4019

 

 

 

  

 

Sidst opdateret 05.01.2021