Takster

Takster 

Himmelev Behandlingstilbud har differentieret takster, der tydeligt beskriver børnenes støtte- og behandlingsbehov. Takstplaceringen foregår ved forhandling mellem anbringende kommune og Himmelev typisk ved barnets indskrivning, men kan også foregå senere i forløbet.

Døgnplacering i henhold til Barnets Lov §46/47:

Niveau 1 Lav til moderat støtte

Niveau 2 Omfattende støtte

Niveau 3 Meget omfattende støtte

Dagbehandling til barnet i Himmelevs dagtilbud i henhold til §32.1.5:

Niveau

Niveau 2

Denne bevilling § 32.1.5 er altid sammenkædet med:

Skole i henhold til folkeskoleloven §20.2:

Niveau 1 Lav til moderat støtte

Niveau 2 Omfattende støtte

Niveau 3 Meget omfattende støtte

Takster for 2024 kan læses her

Ydelseskatalog kan læses her

 

 

  

 

 

  

 

Sidst opdateret 08.04.2024