Takster

Takster 

Himmelev Behandlingstilbud har differentieret takster, der tydeligt beskriver børnenes støtte- og behandlingsbehov. Takstplaceringen foregår ved forhandling mellem anbringende kommune og Himmelev typisk ved barnets indskrivning, men kan også foregå senere i forløbet.

Døgnplacering i henhold til Barnets Lov §46/47:

Niveau 1  lav til moderat støtte

Niveau 2 omfattende støtte

Niveau 3 meget omfattende støtte

Behandling til barnet i henhold til §32.1.5:

Niveau 1 og niveau 2 Denne bevilling er altid sammenkædet med:

Skole i henhold til folkeskoleloven §20.2

 

Niveau 1  lav til moderat støtte

 

Niveau 2omfattende støtte

 

Niveau 3meget omfattende støtte

 

Takster for 2024 kan læses her 

Ydelseskatalog for 2022 kan læses her

 

 

  

 

 

  

 

Sidst opdateret 29.01.2024