Takster

Takster 

Himmelev Behandlingstilbud har differentieret takster, der tydeligt beskriver børnenes støtte- og behandlingsbehov. Takstplaceringen foregår ved forhandling mellem anbringende kommune og Himmelev typisk ved barnets indskrivning, men kan også foregå senere i forløbet.

Døgnplacering i henhold til Serviceloven §52.3.7:

Takst 0  lav til moderat støtte

Takst 1 omfattende støtte

Takst 2 meget omfattende støtte

Behandling til barnet i Serviceloven §52.3.3:

Takst 0 Denne bevilling er altid sammenkædet med:

Skole iht Folkeskoleloven §20.2

Takst 0 lav til moderat støtte

Takst 1 meget omfattende støtte

Takster for 2023 kan læses her 

Ydelseskatalog for 2022 kan læses her

 

 

  

 

 

  

 

Sidst opdateret 07.06.2023