Takster

Takster pr. 1. januar 2019

Himmelev Behandlingstilbud har differentieret takster, der tydeligt beskriver børnenes støtte- og behandlingsbehov. Takstplaceringen foregår ved forhandling mellem anbringende kommune og Himmelev typisk ved barnets indskrivning, men kan også foregå senere i forløbet.

Døgnplacering i henhold til Serviceloven §52.3.7:

Takst 0         kr. 3.901,00 – let til moderat støtte

Takst 1          kr. 5.468,00 – omfattende støtte

Takst 2          kr. 6.357,00 – meget omfattende støtte

 

Behandling til barnet i.h.t. Serviceloven §52.3.3:

Takst 0         kr. 845,00   Denne bevilling er altid sammenkædet med:

 

Skole i.h.t. Folkeskoleloven §20.2

Takst 0         kr. 1.032,00 – let til moderat støtte

Takst 1          kr. 2.194,00 – meget omfattende støtte

  

 

Sidst opdateret 26.03.2019