Målgruppe og Tilbud

Målgruppe
Himmelev modtager børn og unge med autismespektrumforstyrrelser, ofte med tilgrænsende psykiatriske lidelser, fx svære opmærksomhedsforstyrrelser, epilepsi eller angstdiagnoser.

De fleste af børnene er diagnosticeret med mental retardering i svær grad, mens andre er normalt begavede. Nogle af børnene er præget af deres vanskeligheder i en sådan grad, at de har brug for massiv hjælp til hverdagen fx til påklædning, hygiejne og motorisk træning.

Tilbuddet
Himmelev tilbyder både døgn- og dagtilbud med intern skole for børn og unge mellem 5 og 18 år. Der er i begrænset omfang mulighed for forlængelse ud over det fyldte 18. år. Det er også muligt at bo på Himmelev og gå i folkeskole eller privatskole.

Himmelev er et integreret behandlingstilbud, hvor skole og bodel samarbejder tæt om barnets udvikling. Vi har også fokus på barnets liv uden for institutioner, f.eks. i form af fritidsaktiviteter, kammerater men også i forhold til ungdomsuddannelse. Vores elever kommer ofte videre til STU.

Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat og består af bl.a. lærere, pædagoger, social- og sundhedsassistenter, medhjælpere, teknisk administrativt personale, kok, socialrådgiver og psykologer

For en mere detaljeret beskrivelse af tilbuddet se link til tilbudsportalen og link til serviceerklæring

Forløbene tilrettelægges individuelt og jeg helt tæt samarbejde med forældre og forvaltning. Se eksempler på individuelt tilrettelagte forløb her .

Himmelevs kost- og måltidspolitik kan læses her.

Døgnophold efter Barnets Lov § 43, stk. 3. Der er mulighed for forlængelse udover barnets fyldte 18.år efter Servicelovens § 107

Undervisning efter folkeskoleloven § 20, stk. 2, jf. stk. 4. Der er indgået undervisningsoverenskomst med Lejre Kommune.

Særligt klubtilbud (daggruppetilbud) efter Barnets lov § 84. 

 

Sidst opdateret 29.01.2024