Målgruppe og Tilbud

Målgruppe
Himmelev modtager børn og unge med autismespektrumforstyrrelser, ofte med tilgrænsende psykiatriske lidelser, eksempelvis svære opmærksomhedsforstyrrelser, epilepsi eller angstdiagnoser.

Nogle af børnene er præget af mental retardering mens andre er normalt begavede. Nogle af børnene er præget af deres vanskeligheder i en sådan grad, at de har brug for hjælp til påklædning, hygiejne og motorisk træning.

Tilbuddet
Himmelev tilbyder både døgn- og dagtilbud med intern skole for børn og unge mellem 5 og 18 år. Der er mulighed for forlængelse ud over det fyldte 18. år. Det er også muligt at bo på Himmelev og gå i folkeskole eller privatskole.

Himmelev er et integreret behandlingstilbud, hvor skole og bodel samarbejder tæt om barnets udvikling. Vi har også fokus på barnets liv udenfor institutionen, f.eks. i form af fritidsaktiviteter, kammerater men også i forhold til ungdomsuddannelse. Vores elever kommer videre til både STU og gymnasiale uddannelser.

Himmelevs medarbejdere er alle faguddannede. Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat og består af bl.a. lærere, pædagoger, social- og sundhedsassistenter, teknisk administrativt personale, kok, socialrådgiver og psykologer

Himmelev tilbyder pladser i særforanstaltninger for børn og unge, som ikke kan være en del af det almene døgninstitutionsmiljø. Læs mere om særforanstaltning på Himmelev her.

For elever i dagbehandling findes også et aflastningstilbud. Dagbehandlingstilbuddet er åbent i skoleferier.

For en mere detaljeret beskrivelse af tilbuddet se link til tilbudsportalen og link til servicedeklaration

Forløbene tilrettelægges individuelt og i helt tæt samarbejde med forældre og forvaltning. Se eksempler på individuelt tilrettelagte forløb her.

Himmelevs kost og måltidspolitik kan læses her.

Døgnophold efter serviceloven § 66, stk. 1, nr. 6.
Der er mulighed for forlængelse udover barnets fyldte 18.år

Undervisning efter folkeskoleloven § 20, stk. 2, jf. stk. 4.
Der er indgået undervisningsoverenskomst med Lejre Kommune.

Særligt klubtilbud (daggruppetilbud) efter serviceloven § 36. 

 

Sidst opdateret 07.07.2016