Skole

Himmelev har moderne og veludstyrede undervisningslokaler. Lærerne på Himmelev har efteruddannelse indenfor specialundervisning og autisme.

Skolen er bygget og indrettet så den kan tage hensyn til den særlige behov som mange børn med autisme har f.eks. i forhold til overskuelighed, reduceret støjniveau og adgang til forskellige størrelser lokaler.

Vi har faglokaler til både fysik / kemi og sløjd. Vi har også egen gymnastiksal.

Vi tilbyder undervisning efter folkeskoleloven fra børnehaveklasse til 10. klasse. Vi dækker hele fagrækken og det krævede minimums tidsplan. Undervisningen er tilpasset det enkelte barn. Vi er en del af den nye folkeskolereform med længere skoledage, mere bevægelse i løbet af skoledagen og "understøttende undervisning".

Der er mulighed for at tage fag på den nærliggende folkeskole - Hvalsø skole og også for at aflægge folkeskolens afgangsprøve.

Børnene undervurderer i grupper af ca. 2-5 elever og 2-3 lærere.

I skolen har vi fokus på både faglig, personlig og social udvikling. Vi samarbejder med det øvrige pædagogiske, psykologiske og socialfaglige personale på Himmelev om at tilbyde børnene så gode udviklingsbetingelser som mulig. Vi lægger i fællesskab behandlingsplaner for børn og evaluerer indsatser på faste, kontinuerlige møder.

Vi har gennem flere år haft en tilknyttet fysioterapeut, der kommer en hurtig dag om ugen. Dette tilbud er for elever med særligt behov for fokus på motorisk træning, fysisk udholdenhed og balance.

 

Sidst opdateret 14.01.2021