Kommende forældre

Forældre til børn med autismespektrumforstyrrelser, der overvejer, at Himmelev kunne være et godt sted for deres barn, er velkomne til selv at kontakte Himmelevs socialrådgiver.

Det er muligt som kommende forældre at få en rundvisning og et møde med socialrådgiver og psykolog.

Det er den kommunale sagsbehandler, der godkender og bevilger opholdet på Himmelev.

Læs mere her om visitationsproceduren.

Fotoguide til brug ved barnets indflytning kan downloades her.

Sidst opdateret 12.08.2015