Kontakt til barnet

Forældre er velkomne til at besøge barnet på Himmelev. Vi aftaler i forvejen hvor og hvornår besøgene foregår, så vi kan støtte barnet i at have så megen forudsigelighed som muligt i sit hverdagsliv.

Weekender og ferier aftales mellem Himmelev og forældrene. Nogen gange er den kommunale sagsbehandler inddraget i drøftelserne.

Forældre har mulighed for at benytte Himmelevs eget sommerhus på ferier sammen med deres barn. Himmelev råder over et dejligt sommerhus lige ud til vandet, syd for Kalundborg. Sommerhuset kan udgøre en tryg base, hvor man er væk fra hverdagen men stadig er i beskyttende rammer.

Når forældre selv kører deres børn til og fra Himmelev, er der mulighed for at få kørselsgodtgørelse. Region Sjælland har udarbejdet en vejledning for, hvordan kørselsgodtgørelsen beskattes. Vejledning om beskatning af kørselsgodtgørelse kan hentes her. 

Sidst opdateret 23.01.2017