Forældrerådet

Forældrerådet mødes minimum 4 gange om året. Valg til forældrerådet sker på Himmelevs årlige forældremøde. Forældrerådet består af 4-5 forældre, skoleleder, to medarbejderrepræsentanter og forstander.

Forældrerådets opgaver er at være i dialog med Himmelevs ledelse om udviklingstiltag og generelle temaer af betydning for børn og forældre.

Skal du have dit barn på Himmelev er du velkommen til at kontakte forældrerådet for at få gode råd og høre om deres erfaringer.

Forældrerådet kan også kontaktes, hvis der er forhold på Himmelev, man som forældre ønsker en mere generel drøftelse af. Kontakt til forældrerådsformanden kan fås ved henvendelse til Himmelevs sekretær Yvonne Jørgensen ymj@regionsjaelland.dk.

Ved utilfredshed eller klager over Himmelev kan der rettes henvendelse til forstander Kirsten Skaue Jørgensen eller til socialområdet i Region Sjælland.

Sidst opdateret 04.02.2016