Forældrerådet

Forældrerådet mødes cirka 4 gange om året. Valg til forældrerådet sker på Himmelevs årlige forældremøde. Forældrerådet består af 4-5 forældre, skoleleder, medarbejderrepræsentant og forstander.

Forældrerådets opgaver er at være i dialog med Himmelevs ledelse om udviklingstiltag og generelle temaer af betydning for børn og forældre.

Skal du have dit barn på Himmelev, er du velkommen til at kontakte forældrerådet for at få gode råd og høre om deres erfaringer.

Forældrerådet kan også kontakte, hvis der er forhold på Himmelev, man som forældre ønsker en ren generel drøftelse af. Kontakt til forældrerådsformanden kan fås ved henvendelse til Himmelevs sekretær Yvonne Jørgensen ymj@regionsjaelland.dk.

Ved utilfredshed eller klager over Himmelev kan der rettes henvendelse til forstander Jesper Thor Olsen eller til Socialområdet i Region Sjælland.

Sidst opdateret 07.01.2022