Himmelevs historie

Himmelev blev grundlagt i 1926 af pioneren Sofie Madsen. Hendes drøm var at lave et sted/miljø/hjem for børn med autisme, hvor hver enkelt barns særlige oplevelsesmåde blev sat i centrum, udforsket og imødekommet.

Som pioner introducerede Sofie Madsen en meget anderledes måde at se på børn med vanskeligheder indenfor autismespektrumforstyrrelserne. Traditionelt havde børn med sådanne vanskeligheder skullet passe ind i de givne rammer eller var blevet helt ekskluderet fra at deltage i andre børns hverdagsliv. Med Sofie Madsen kom optagetheden af hver enkelt barns unikke oplevelsesmåde og ønsket om at tilrettelægge rammerne individuelt, så barnet kan trives og udvikles.

Det har været en grundsten i Himmelevs pædagogik lige siden. Vi har altid det perspektiv, at gennem interessen for det enkelte barn, tilrettelægge nogle helt særlige rammer for netop dette barn, så rammerne er så udviklingsunderstøttende som muligt.

Indtil 2010 lå Himmelev i Sofie Madsens gamle villa i Himmelev ved Roskilde. I sommeren 2010 flyttede vi til helt nybyggede rammer. I forbindelse med flytningen skiftede vi navn til Himmelev – et behandlingstilbud til børn og unge.

Sidst opdateret 18.03.2015