Den danske kvalitetsmodel

Den Danske Kvalitets model

Himmelev har de sidste 5 år arbejdet med Kvalitetsmodellen. Der arbejdes med 11 standarder, som Himmelev har udarbejdet retningsgivende dokumenter til, relateret til den enkelte standard.

*Individuelle planer       *Indflydelse på eget liv    *Medicinhåndtering

*Kommunikation          *Magtanvendelse           *Utilsigtede hændelser

*Kompetenceudvikling    *Forebyggelse af overgreb  * Risikovurdering

*Faglige tilgange, metoder og resultater       *Fysisk og mental sundhed og trivsel

De retningsgivende dokumenter evalueres eksternt hvert 3. år, og internt foretages kvalitetsovervågning hvert 2. år. Det retningsgivende dokument følger tegningens 4 trin.

Some description

I forbindelse med Socialtilsyn Øst har overtaget godkendelsen af de sociale tilbud – herunder Himmelev, er det forsøgt at tilpasse de kendte standarder til de standarder, som Socialtilsyn Øst benytter.

Sidst opdateret 21.01.2016