Forskning og publikationer

Forskning i narrativ pædagogik
Himmelev har beskrevet et metodeudviklings- og følgeforskningsprojekt om narrativ pædagogik i socialpædagogisk praksis. Forskningsprojektet er blevet udvalgt som et af de to projekter, der sættes i værk på socialområdet i Region Sjælland i år. Projektet udføres i samarbejde med forskerne Inger Bruun Hansen og Anne Breumlund fra Aalborg Universitet. Projektet starter op sommer 2017

Artikel om tilpas forenkling i tidsskriftet Social udvikling, 6 - 2014
Himmelev udgiver artikel til tidsskriftet Social Udvikling nr 6, 2014. Artiklen hedder "Den pædagogiske mixerpult" og handler om tilpas forenkling og om et refleksionsværktøj til planlægning af pædagogisk behandlingsarbejdet. Artiklen kan læses her (åbner i andet vindue).

Some descriptionSome description

Resultater fra forskningsprojekt om sundhedsfremmende pædagogik
Himmelev har været en del af et større forskningsprojekt om sundhedsfremmende pædagogik. Projektet er foregået som et samarbejde mellem Center for Sundhedsfremmeforskning på RUC og 3 regionale eller kommunale specialinstitutioner på børneområdet, nemlig Marjatta, Himmelev og Sigrid Undset.

Fra pressemeddelelsen om projektet citeres her ”Projektets formål har været at undersøge og lære af 3 specialinstitutioners praksisser og særlige pædagogiske erfaringer med at skabe den trivsel og udvikling, som muliggør sundhedsfremme og læring for børn og unge med funktionsnedsættelser.”

Himmelev fremlagde resultaterne af forskningsprojektet ved en fælles konference på RUC. Filmen fra RUC præsenterer Himmelevs begreb om "tilpas forenkling". På filmen optræder viceforstander Beth Kristensen, pædagog Åse Schultz, pædagog Mette Rønne, pædagog Helle Vestergaard.

Leder af forskningsprojektet og lektor på RUC Jesper Holm er interviewet om projektet i en artikel i folkeskolen. Her fortæller han om erfaringer med projektet og om samarbejdsmuligheder mellem specialinstitutioner og folkeskole. Artiklen fra Folkeskolen kan læses her.

Pjece om etablering og pædagogisk metode i en særforanstaltning
Himmelev har i 2014 udgivet en pjece Himmelevmodellen et tilpas forenklet miljø. Etablering og metode i særforanstaltning. Pjecen beskriver i korte træk Himmelevs behandlingstilgang og de særlige overvejelser, der gør sig gældende ved etablering og drift af et særprojekt. Pjecen kan læses her

Some description

Forskning på socialområdet i Region Sjælland
Himmelev deltager aktivt i udvælgelsen af temaer, der skal gøres til genstand for forskning i den nye pulje af forskningsmidler til socialområdet i Region Sjælland.

Himmelev deltager i Socialområdets Strategiudvikling i Region Sjælland. Her arbejdes med dokumentation, særforanstaltning og markedskommunikation.

Sidst opdateret 30.05.2017