Forskning og publikationer

Forskning i narrativ pædagogik i 2 dele

1. del blev afviklet i perioden sommer 2017 til efterår 2019
Himmelev har deltaget i et metodeudviklings- og følgeforskningsprojekt om narrativ pædagogik i socialpædagogisk praksis. Forskningsprojektet er blevet udvalgt som et af de to projekter, der sættes i værk på Socialområdet i Region Sjælland i 2017. Projektet blev udført i samarbejde med forsker Inger Bruun Hansen og Anne Breumlund fra Aalborg Universitet. Resultaterne fra dette to-årige praksisforskningsprojekt viser, at den narrative metode giver nye handlemuligheder i indsatsen i forhold til de unge med diagnose og komplekse vanskeligheder. Metoden skaber forandringer hos det pædagogiske personale og udvidede muligheder for forandring hos de unge med autisme. Projektet er beskrevet i bogen ”Narrativt inspireret socialpædagogik på det specialiserede socialområde - Udvikling af en narrativ metode på Himmelev – et behandlingstilbud til børn og unge med autisme i Region Sjælland”, Aalborg Universitetsforlag 2019. Forfatterne er Anne Breumlund og Inger Bruun Hansen. Endvidere kan en kortere og mere koncentreret beskrivelse læses i forskningsartiklen; ”Narrativ socialpædagogik giver pædagoger nye handlemuligheder” i FPPU/vol 5/nr 1/ 2021 (Link:https://tidsskrift.dk/FPPU ) Forfatterne er de samme som ovennævnte.

Bogen kan downloades her

2. del af forskningsprojektet blev afviklet i perioden august 2019 til maj 2021. Titlen på forskningstilbuddet er: ”Forskning på Socialområdet i Region Sjælland – Narrativ pædagogik med fokus på virkning ved Himmelev behandlingstilbud”. Det er igen forskerne Anne Breumlund og Inger Bruun Hansen fra Ålborg Universitet. Det forskningsmæssige formål med 2. del har været at tilvejebringe dokumentation for virkningen af ​​pædagogisk personales anvendelse af en narrativ socialpædagogik over for børn og unge med særlige vanskeligheder. Dette vil ske gennem en effekt-evaluering af virkningen af ​​de anvendte narrative redskaber på Himmelevbehandlingstilbud. Via 3 overordnede forandringsmål; at udvikle et mere refleksivt og fleksibelt syn på sig selv, at øgede færdigheder til at regulere sig selv og at udvikle kompetence i forhold til handlemuligheder. Der har været visse ”corona-bump” under indsamlingen af ​​data gennem de ændrede muligheder i det daglige narrative arbejde på Himmelev og ”refleksionsrummene” (i perioden marts 20 til maj 2021).

Bogen om den afsluttende del af forskningsprojektet er udkommet. Bogen kan downloades her

Artikel om tilpas forenkling i tidsskriftet Social udvikling, 6 - 2014

Himmelev udgiver artikel til tidsskriftet Social Udvikling nr 6, 2014. Artiklen hedder "Den pædagogiske mixerpult" og handler om tilpas forenkling og om et refleksionsværktøj til planlægning af pædagogisk behandlingsarbejdet. Artiklen kan læses her

Noget beskrivelseNoget beskrivelse

Resultater fra forskningsprojekt om sundhedsfremmende pædagogik

Himmelev har været en del af et større forskningsprojekt om sundhedsfremmende pædagogik. Projektet er foregået som et samarbejde mellem Center for Sundhedsfremmeforskning på RUC og 3 regionale eller kommunale specialinstitutioner på børneområdet, nemlig Marjatta, Himmelev og Sigrid Undset.

Fra pressemeddelelsen om projektet citeres her ”Projektets formål har været at undersøge og lære af 3 specialinstitutioner praksisser og særlige pædagogiske erfaringer udvikling med at skabe den trivsel og, som muliggør sundhedsfremme og læring for børn og unge med funktionsnedsættelser.”

Himmelev fremlagde resultater af forskningsprojektet ved en fælles konference på RUC. Filmen fra RUC præsenterer Himmelevs begreb om "tilpas forenkling". På filmen optræder viceforstander Beth Kristensen, pædagog Åse Schultz, pædagog Mette Rønne, pædagog Helle Vestergaard.

Leder af forskningsprojektet og lektor på RUC Jesper Holm er interviewet om projektet i en artikel i folkeskolen. Her fortæller han om erfaringer med projektet og om samarbejdsmuligheder mellem specialinstitutioner og folkeskole. Artiklen fra Folkeskolen kan læses hende .

Pjece om etablering og pædagogisk metode i en særforanstaltning
Himmelev har i 2014 udgivet en pjece Himmelevmodellen et tilpas forenklet miljø. Etablering og metode i særforanstaltning. Pjecen beskriver i korte træk Himmelevs behandlingstilgang og de særlige overvejelser, der gør sig gældende ved etablering og drift af et særprojekt. Pjecen kan læses her

Noget beskrivelse

Forskning på socialområdet i Region Sjælland
Himmelev deltager aktivt i udvælgelsen af ​​temaer, der skal gøres til genstand for forskning i den nye pulje af forskningsmidler til socialområde i Region Sjælland.

 

Sidst opdateret 26.09.2022