Kerneopgave og vision

Vision
Himmelev vil være forældrenes og kommunernes foretrukne valg

Kerneopgaven
Himmelev tilpasser miljøer, der fremmer trivsel, udvikling og læring for barnet og den unge; individuelt og i fællesskaber

Bidrag til kerneopgaven:
Pædagogisk personales bidrag til kerneopgaven:
Vi understøtter børnenes trivsel, udvikling og læring ved at tilbyde et tilpas forenklet miljø
Vi samarbejder internt på afdelingen, tværfagligt på institutionen og eksternt med forældre og andre samarbejdspartnere
Vi dokumenterer det pædagogiske arbejde og barnets udvikling

Lærerfagligt/skolefagligt personales bidrag til kerneopgaven:
Vi skaber læringsrum hvor eleverne får lyst til at gå i skole
Vi skaber læring ud fra det enkelte barns kognitive niveau
Vi skaber sociale fællesskaber med plads til individet

Praktisk gruppes bidrag til kerneopgaven:
Vi løser vores opgaver i en hensigtsmæssig rækkefølge så det passer ind i børnenes hverdagsliv
Vi er i dialog med pædagoger, lærere, forældre og børnene om vores opgaveløsning
Vi har blik for børnenes særlige kommunikationsmåder og respekterer deres grænser og privatsfære

Administrationens bidrag til kerneopgaven:
Vi træffer beslutninger i forhold til at holde den røde tråd i behandlingsarbejdet
Vi fungerer som interne og eksterne buffere og koordinatorer
Vi løser administrative opgaver som understøtter behandlingsarbejdet

 

Sidst opdateret 14.04.2016