Pædagogiske tilgange på Himmelev

Narrativ og kognitiv metode er sammen med Marte meo og tilpas forenkling udgangspunktet for behandlingsarbejdet. 

Alle børn modtager et individuelt skræddersyet behandlingstilbud på Himmelev. Hvert enkelt barn tilbydes rammer, der er så udviklingsfremmende som muligt. Læs om hele behandlingstilgangen her.

Tilpas forenkling
Vi tilbyder børnene et miljø, der er tilpas forenklet, så børnene bliver stimuleret lige akkurat så meget, at de udvikler sig optimalt. For barnet viser det sig som forenkling - for medarbejderne er det en kompleks faglig afvejning.
De fysiske rammer omkring barnet medtænkes også i den samlede behandlingsstrategi. Børnenes værelser og fælles arealerne indrettes så de er tilpas stimulerende.

Marte meo
Relationen mellem barnet og den voksne er centralt i behandlingsarbejdet. Vi arbejder målrettet og behandlingsorienteret med relationerne mellem barnet og den voksne. Det gør vi bl.a. ved at inddrage marte meo metoden til hele tiden at skærpe vores fokus på barnets initiativer til kontakt og den voksnes konstruktive svar på disse.

Narrativ metode
Barnets fortællinger om sig selv og de voksnes fortællinger om barnet står i centrum af den narrative metode. Vi arbejder systematisk med de fortællinger, barnet selv og de voksne fortæller om barnet.
Ved at have fokus på de færdigheder, barnet praktiserer i hverdagen, kan der skabes alternative fortællinger om børnene: historier om børn med færdigheder, intentioner, drømme og håb – samtidig med at de også er ramt af autisme. Sådanne fortællinger kan nogengange være svære at få fat i, hvis problemer har fyldt meget i børns og forældres liv.

Kognitive metode
Vi benytter sociale historier i arbejdet med børnene. Vi bruger også KAT-kassen og underviser børnene i autisme og deres egne psykiske reaktioner. Med boardmaker, tegn til tale m.m. sikres en forudsigeligt og visuelt understøttet struktur for barnets dagligdag.

Aftalte behandlingsmål
Målene for hvert enkelt barns behandlingsarbejde aftales i samarbejde med forældre og kommune på de årlige handleplansmøder.

Systematisk behandlingsarbejde
Himmelev holder interne behandlingsmøder, der sikrer systematisk og tværfaglig opfølgning og evaluering af behandlingsarbejdet.

Dokumentaion
Vi vægter skriftlighed og dokumentation i forhold til behandlingsarbejdet højt – både i dagligdagen, hvor der føres daglige observationsrapporter af lærere og pædagoger og i årlige statusbeskrivelser til forældre og forvaltning.

Sidst opdateret 21.01.2016