Metodeudvikling og følgeforskning i narrativ pædagogik

Det næste år arbejder Himmelev sammen med Aalborg Universitet om at udvikle en narrativ socialpædagogisk praksis. Projektet er finansieret af Region Sjælland, som har afsat midler til forskning på socialområdet. Forskerne Inger Bruun Hansen og Anne Breumlund følger Himmelevs bestræbelser på at udvikle pædagogiske redskaber som tager afsæt i den narrative terapeutiske tilgang, der er oprindeligt er formuleret af Michael White fra Australien.

Forløbet starter med 5 dages undervisning og redskabsudvikling. Herefter går pædagoger og lærere i gang med at anvende metoderne i praksis. Pædagoger og lærere mødes en gang om måneden i 9 måneder til gensidig erfaringsudveksling og videre metodeudvikling. Arbejdet med at udvikle og afprøve de narrative pædagogiske metoder følges tæt af de to forskere, som både deltager i undervisning, refleksionsrum og laver deres egne interviews med deltagerne. 

Tre regionale institutioner deltager i projektet. Forløbet starter på Himmelev og fortsætter med cirka to måneders forskydning på de øvrige institutioner, som er Synscenter Refsnæs og Else Hus.

Sidst opdateret 26.09.2022